gtp logo

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 14 τίτλοι με αναζήτηση: Ομηρικός κόσμος  στην ευρύτερη περιοχή: "ΔΩΔΩΝΗ Αρχαία πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ" .


Ομηρικός κόσμος (14)

Ελληνικές δυνάμεις του Καταλόγου των Νεών

Δωδώνη

ΔΩΔΩΝΗ (Αρχαία πόλη) ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ο Ομηρος παραδίδει τη Δωδώνη τόπο των Πελασγών (μετέπειτα Θεσσαλία) και τον Δία ως Δωδωναίο "Ζευ άνα Δωδωναίε, Πελασγικέ" (Ιλ. Π 233). Ανήκε στην επικράτεια του Γουνέως και για το κλίμα της την λέει "δυσχείμερον" (Ιλ. Β 249).

Θεοί & ημίθεοι

Ζευς (Δωδωναίος και Πελασγικός)

Ζευς. Γιος του Κρόνου και της Ρέας (Ιλ. Ο 187), κύριος των θεών (Ιλ. Τ 258), πατέρας ανθρώπων και θεών. Στον Ομηρο, εκτός από Ολύμπιος (Ιλ. Β 309, Ω 140, Οδ. α 60 κ.α.) αποκαλείται και Δωδωναίος και Πελασγικός (Ιλ. Π 233).

Zeus. The supreme god in the Greek mythology; according to the common legend, the eldest son of Cronus and Rhea, hence called Cronides. According to a myth indigenous to Crete, he was the youngest son, and Rhea, in dread of Cronus, who had swallowed all his previous children, bore him secretly in a cave of the island, where he was suckled by the goat Amalthea, while the Curetes drowned the cries of the child by the clash of their weapons; but Rhea outwitted Cronus by giving him a stone to swallow instead. When he was grown up, Zeus married Metis, who, by means of a charm, compelled Cronus to disgorge the children he had swallowed. When, with the help of his brothers and sisters, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter, and Here, he had overthrown Cronus and the Titans, the world was divided into three parts, Zeus obtaining heaven, Poseidon the sea, and Hades the lower world; the earth and Olympus being appointed for the common possession of all the three. But the king of the gods is Zeus, whose power, as Homer says, is greater than that of all the other gods together.
    Next to him, but in a subordinate position, stands, as queen of the gods, his sister and consort Here, the mother of Ares, Hephaestus, and Hebe, who was regarded as preeminently his rightful wife. Not incompatible with this, however, was the idea that the marriage with Here was the earliest of a series of marriages with other goddesses--first, according to Hesiod, with Metis, whom he swallowed, in order to bring forth Athene from his own head; then with Themis, the mother of the Hours and the Fates; afterwards with Eurynome, the mother of the Graces; Demeter, the mother of Persephone; Mnemosyne, the mother of the Muses; and Leto, the mother of Apollo and Artemis. The fact that still later, in Dodona, Dione, the mother of Aphrodite, was also honoured as the wife of Zeus shows the origin of the legend. Originally different wives of Zeus were recognized in the different local cults. When the legend of the marriage with Here had become the predominant one, an attempt was made to harmonize the different versions of the story by the supposition of successive marriages. In the same way the loves of Zeus with half-divine, half-mortal women, of whom Alcmene, the mother of Heracles, was said to be the last, were originally rural legends, which derived the descent of indigenous divinities, like Hermes and Dionysus, or of heroes and noble families, from the highest god; and not until they had become the common property of the whole Greek people, which was practically the case as early as the time of Homer, could the love affairs of the greatest of the gods become the theme of those mythical stories which are so repugnant to modern taste.
    The very name of Zeus (Skt. dyaus, "the bright sky") identifies him as the god of the sky and its phenomena. As such he was everywhere worshipped on the highest mountains, on whose summits he was considered to be enthroned. Of all places the Thessalian mountain Olympus, even in the earliest ages, met with the most general recognition as the abode of Zeus and of the gods who were associated with him. From Zeus come all changes in the sky or the winds; he is the gatherer of the clouds, which dispense the fertilizing rain, while he is also the thunderer, and the hurler of the irresistible lightning. As by the shaking of his aegis he causes sudden storm and tempest to break forth, so he calms the elements again, brightens the sky, and sends forth favouring winds. The changes of the seasons also proceed from him as the father of the Hours.
    As the supreme lord of heaven, he was worshipped under the name of Olympian Zeus in many parts of Greece, but especially in Olympia, where the Olympian Games were celebrated in his honour. The cult of Zeus at the ancient seat of the oracle at Dodona recognized his character as dispenser of the fertilizing dew. Among the numerous mountaincults in the Peloponnesus, the oldest and most original was that of the Lycaean Zeus, on Mount Lycaeus in Arcadia, where human beings were actually sacrificed to him in propitiation. In Attica, again, many festivals refer to the god as a personification of the powers of nature. Various rites of purification and expiation were observed in his honour as the god of wrath (Maimaktes), in the month Maemacterion (Nov. -Dec.), at the beginning of the winter storms; while towards the end of winter he was worshipped as the gracious god (Meilichios) at the festival of the Diasia. Among the islands, Rhodes and Crete were the principal seats of the worship of the sky-god; not only his birth but also his death was there celebrated, and even his grave was shown, in accordance with the widely spread notion that the annual death of Nature in winter was the death of the god. In Asia, the summit of Mount Ida in the Troad was especially and beyond all other places sacred to Zeus.
    As he presides over the gods and the whole of nature, so also is he the ruler of men, who all stand in need of his help, and to whom, according to Homer, he weighs out their destinies on golden scales, and distributes good and evil out of the two jars which stand in his palace, filled the one with good and the other with evil gifts. But his natural attributes are goodness and love; hence Homer calls him "the father of gods and men." He gives to all things a good beginning and a good end: he is the saviour in all distress. To Zeus the Saviour (Soter) it was customary to drink the third cup at a meal, and in Athens to sacrifice on the last day of the year. From him comes everything good, noble, and strong, and also bodily vigour and valour, which were exhibited in his honour, particularly at the Olympian and Nemean Games. He is also the giver of victory; indeed, the goddess of victory, and her brothers and sister, Force, Might, and Strife (Bia, Kratos, Zelos), are his constant companions. From him, as ruler of the world, proceed those universal laws which regulate the course of all things, and he knows and sees everything, the future as well as the past. Hence all revelation comes in the first instance from him. At times he himself announces to mortals his hidden counsels by manifold signs, thunder and lightning and other portents in the sky; by birds, especially the eagle, which was sacred to him; by prophetic voices and special oracles. At times he makes use of other deities for this purpose, chiefly of his son Apollo, through whose mouth he speaks at Delphi in particular. Thus the course of the world is ordained by him; he is the author and preserver of all order in the life of men. In conjunction with Themis, Dike, and Nemesis, he watches over justice and truth, the foundations of human society; in particular he is the special god who guards the sanctity of the oath; he is also the avenger of perjury, the keeper of boundaries and of property, the defender of the laws of hospitality and the rights of the suppliant. But nevertheless to him who has offended against the laws of human life, Zeus, as the supreme god of atonement, offers the power of expiating his guilt by rites of purification. As he presides over the family and community of the gods, so also he is the chief patron of the family and of all communal life. In the former relation he was especially worshipped in all branches of the family as protector of house and home (Herkeios), and defender of the domestic hearth (Ephestios): in the latter, as the shield of the State, e. g. in Athens at the Diipolia; as director of the popular assembly and of the council; as the god of covenants; as the source of kingship, whose symbol, the sceptre, was traced back to him. From him also proceed both national and personal freedom; hence a sanctuary was dedicated at Athens by freedmen to Zeus the Liberator (Eleutherios); and after the battle of Plataea a thanksgiving festival, Eleutheria, was instituted by the allied Greeks, which was still celebrated by the Plataeans in Roman times, and attended by deputies from the other States.
    Zeus is to the Greeks--as Iupiter, who in his principal characteristics exactly corresponds to him, is to the Romans--the essence of all divine power. No deity received such widespread worship; all the others were, in the popular belief, subordinated to him at a greater or less distance. The active operations of most of the gods appear only as an outcome of his being, particularly those of his children, among whom the nearest to him are Athene and Apollo, his favourites, who often seem to be joined with their father in the highest union.
    The eagle and the oak were sacred to Zeus; the eagle, together with the sceptre and the lightning, is also one of his customary attributes. The most famous statue of Zeus in antiquity was that executed by Phidias in gold and ivory for the temple at Olympia. It represented the enthroned Olympian god with a divine expression of the highest dignity, and at the same time with the benevolent mildness of the deity who graciously listens to prayer. The figure of the seated god was about forty feet high; and since the base was as high as twelve feet, the statue almost touched with its crown the roof of the temple, so as to call forth in the spectator the feeling that no earthly dwelling would be adequate for such a divinity. The bearded head was ornamented with a wreath of olive leaves, the victor's prize at Olympia. The upper part of the body, made of ivory, was naked, the lower part was wrapped in a golden mantle falling from the hips to the feet, which, adorned with golden sandals, rested on a footstool. Beside this lay golden lions. The right hand bore the goddess of victory, the left the sceptre, surmounted by an eagle. Like the base, and the whole space around, the seat of the throne was decorated with various works of art. It was supported by figures of the goddess of victory; and on the back of the throne, which rose above the head of the god, were represented the hovering forms of the Hours and the Graces. This statue was the model for most of the later representatives of Zeus. Among those that are extant the well-known bust of Zeus found at Otricoli (Ocriculum in Umbria), and now in the Vatican Museum, is supposed to be an imitation of the great work of Phidias. In the most direct relation to the latter stand the figures of Zeus on the coins of Elis. Among the standing statues of Zeus the most famous was the bronze colossus, forty cubits (or sixty feet) high, by Lysippus at Tarentum.

This text is from: Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities. Cited Nov 2002 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Επίθετα του Διός

Zeus Panhellenius

Panhellenius (Panellenios), i. e. the god common to, or worshipped by all the Hellenes or Greeks, occurs as a surname of the Dodonaean Zeus, whose worship had been transplanted by the Hellenes, in the emigration from Thessaly, to Aegina. Subsequently, when the name Hellenes was applied to all the Greeks, the meaning of the god's surname likewise became more extensive, and it was derived from the propitiatory sacrifice which Aeacus was said to have offered on behalf of all the Greeks, and by the command of the Delphic oracle, for the purpose of averting a famine (Paus. i. 44.13). On that occasion Aeacus designated Zeus as the national god of all the Greeks (Pind. Nem. v. 19; Herod. ix. 7; Aristoph. Equit. 1253; Plut. Lycuarg. 6). In Aegina there was a sanctuary of Zeus Panhellenius, which was said to have been founded by Aeacus; and a festival, Panhellenia, was celebrated there. (Paus. i. 18. 9)

This text is from: A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, 1873 (ed. William Smith). Cited Aug 2005 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Zeus Aegiduchos

Zeus Aegiduchos or Aegiochos (Aigidouchos or Aigiochos), a surname of Zeus, as the bearer of the Aegis with which he strikes terror into the impious and his enemies. (Hom. II. i. 202, ii. 157, 375, &c.; Pind. Isth. iv. 99; Hygin. Poet. Astr. ii. 13.) Others derive the surname from aix and oche, and take it as an allusion to Zeus being fed by a goat. (Spanh. ad Callim. hymn. in Jov. 49)

Zeus Alastor

Alastor. According to Hesychius and the Etymologicum M., a surname of Zeus, describing him as the avenger of evil deeds. But the name is also used, especially by the tragic writers, to designate any deity or demon who avenges wrongs committed by men. (Paus. viii. 24. § 4; Plut. De Def Orac. 13, &c.; Aeschyl. Agam. 1479, 1508, Pers. 343; Soph. Track. 1092; Eurip. Phoen. 1550, &c.)

Cronides or Cronion

Cronides or Cronion (Kronides or Kronion), a patronymic from Cronus, and very commonly given to Zeus, the son of Cronus. (Hom. Il. i. 528, ii. 111, &c.)

Limenia, Limemites, Limenitis, Limenoscopus

Limenia, Limemites, Limenitis, Limenoscopus, (Limenodkopos), i. e. the protector or superintendent of the harbour, occurs as a surname of several divinities, such as Zeus (Callimach. Fragm. 114, 2ded. Bentl.), Artemis (Callim. Hymn. in Dian. 259), Aphrodite (Paus. ii. 34.11; Serv. ad Aen. i. 724), Priapus (Anthol. Palat. x. 1, 7), and of Pan (Anthol. Palat. x. 10.)

Λαοί & φυλές του τόπου

Περαιβοί

Υπό την αρχηγία του Γουνέως έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Κατά τον Ομηρο, ένα τμήμα τους κατοικούσε στην περιοχή γύρω από τον Τιταρήσιο ποταμό, παραπόταμο του Πηνειού, και άλλο γύρω από τη Δωδώνη (Ιλ. Β 749).

Μάντεις

Σελλοί

Ιερείς του Διός στη Δωδώνη, που ερμήνευαν τους χρησμούς του μαντείου. Ο Ομηρος αναφέρει ότι ήταν "ανιπτόποδες" και "χαμαιεύναι" δηλαδή είχαν άπλυτα πόδια και κοιμούνταν στο έδαφος (Ιλ. Π 234).

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":

GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!
Greek Travel Pages: Η βίβλος του Τουριστικού επαγγελματία. Αγορά online

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις

ΕΣΠΑ