EN
Greek Travel Pages

Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας"

Τελ. ενημέρωση: Φεβ 2002
Κέντρο Πολιτιστικό, Μουσείο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ , ΚΑΡΔΙΤΣΑ , ΕΛΛΑΔΑ
Κεντρικά γραφεία(Est. 1994)
Τηλ.: +30 24410 95631, 95342 , Φαξ: +30 24410 95308

Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" - Περίληψη

  Το Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" είναι νέος σχετικά φορέας, με αντικείμενο τη διαχείρηση ιστορικών πηγών, τοπικής και εθνικής Ιστορίας. Λειτουργεί ως Ιδιο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πλαστήρα Καρδίτσας.
  Ιδρύθηκε το 1994 για να τιμήσει και να διατηρήσει τη μνήμη του θρυλικού "Μαύρου Καβαλάρη", του αγνού αυτού πατριώτη, αναδεικνύοντας την ανιδιοτελή προσφορά του στο Εθνος. Ανάμεσα στους στόχους είναι, με άξονα τη ζωή και το έργο του Ν. Πλαστήρα, να αναδείξει αξίες και λησμονημένες πτυχές της νεώτερης και της σύχρονης Ιστορίας μας. Μέσα απο μόνιμες και περιοδικές εκδηλώσεις να επιχειρήσει την τόνωση της ιστορικής μνήμης. Στοχεύει ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως σύγχρονος και ευέλικτος επιστημονικός οργανισμός, διασώζοντας ιστορικές πηγές με τη συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού. Να διευκολύνει την έρευνα με σεβασμό στις αρχές της ιστορικής-επιστημονικής δεοντολογίας και την προσέγγιση των ιστορικών δεδομένων με επιστημονικά κριτήρια. Τέλος, να παρέχει υποστήριξη στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς σε θέματα Ιστορίας.
  Η αναγκαιότητα της δημιουργίας του πρωτοδιατυπώθηκε σε εκδήλωση για το Ν. Πλαστήρα, που οργάνωσε ο Σύλλογος Καρδιτσιωτών Αθήνας το 1993. Επαναλήφθηκε ως ψήφισμα του τριήμερου Πολιτικού - Ιστορικού Συνεδρίου για το Ν. Πλαστήρα που οργάνωσε η Νομαρχία Καρδίτσας το Μάιο του 1994. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μορφοβουνίου, με την αριθ. 114/25.11.94 απόφασή του, σύστησε ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ". Επικυρώθηκε με την Β. 26282/20-12-94 απόφαση της Νομαρχίας Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο αρ. 982/30.12.94 ΦΕΚ τ. Β. Την ίδια εποχή βρέθηκε κατάλληλο κτίριο και με την καθοριστική συμβολή τoυ Κράτους εξασφαλίσθηκε ανάλογη πίστωση με την οποία έγινε η αγορά και η ανακαίνιση. Στις 4/8/96 απο τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνη έγιναν τα εγκαίνια.
  Από τον Οργανισμό και τον κανονισμό λειτουργείας προβλέπονται και λειτουργούν τα εξής τμήματα:
Βιβλιοθήκης, το οποίο συγκεντρώνει, αξιολογεί και διαθέτει μέσω του αναγνωστηρίου της την βιβλιογραφία σε ερευνητές και κοινό. Αρχείου Χειρογράφων, το οποίο συγκεντρώνει και ταξινομεί χειρόγραφα, άλλα έγγραφα που συνδέονται με την τοπική ή εθνική ιστορία. Ειδικό τμήμα Αρχείου Χειρογράφων και εγγράφων Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ, το οποίο συλλέγει χειρόγραφα και έγγραφα υπογεγραμμένα απο τον Αξιο της Πατρίδας, ή αντίγραφα αυτών.
Μουσείο Ν. Πλαστήρα, στο οποίο φυλάσσονται και εκτίθενται στο κοινό προσωπικά του αντικείμενα αλλά και είδη που έχουν σχέση με την ιστορία της εποχής.
Οπτικοακουστικού Υλικού, το οποίο συγκεντρώνει φωτογραφικά, κινηματογραφικά, ηχητικά ντοκουμέντα και ανάλογο υλικό με ιστορικό περιεχόμενο.
Εντύπων, το οποίο συγκεντρώνει πάσης φύσεως έντυπο υλικό. (Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, άλλα έντυπα, κ.λπ).
Καταγραφής προφορικών μαρτυριών και ιστορικών πηγών.
Ιστορικών Σπουδών, το οποίο διοργανώνει σεμινάρια, ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνέδρια, ημερίδες και γενικά εκδηλώσεις που αναπτύσσουν τις ιστορικές και αρχειακές γνώσεις.
Εκδόσεων, το οποίο μεριμνά για την έκδοση βιβλίων, αφισσών, καρτών και γενικά πάσης φύσεως εντύπων που οι ανάγκες του ΚΙΜΕΝΠ απαιτούν.

Προϊστάμενες αρχές / κεντρικά γραφεία / συμμετοχές...


Αναχωρησεις πλοιων
Από

Copyright 1999-2019 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.