Αρχαιολογικοί χώροι ΔΙΣΠΗΛΙΟ (Χωριό) ΚΑΣΤΟΡΙΑ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 2 τίτλοι με αναζήτηση: Αρχαιολογικοί χώροι για το τοπωνύμιο: "ΔΙΣΠΗΛΙΟ Χωριό ΚΑΣΤΟΡΙΑ".


Αρχαιολογικοί χώροι (2)

Νεολιθικοί οικισμοί

Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού

  Γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς και πάνω σ'αυτή υπήρχε οργανωμένη ζωή από τη νεολιθική εποχή (επτά χιλιάδες χρόνια πριν από μας). Η βεβαιότητα προέρχεται από τα ευρήματα των ανασκαφικών ερευνών του πασσαλόκτιστου λιμναίου οικισμού στο Δισπηλιό, παραλίμνιο χωριό σε απόσταση 4 χλμ. από την Καστοριά, στην εθνική οδό Καστοριάς-Κοζάνης. Για τους λιμναίους οικισμούς πρώτος μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος (V,16,2).
  Ο λιμναίος οικισμός (ανθρώπινη εγκατάσταση μέσα ή κοντά σε μια λίμνη) του Δισπηλιού είναι γνωστός από το 1932, όταν ο καθηγητής Αντώνης Κεραμόπουλος, ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή, κατέγραψε τις πρώτες παρατηρήσεις του.
  Το 1938 και το 1940, ο ίδιος ερευνητής είχε επιχειρήσει ανασκαφικές έρευνες, οι οποίες συνεχίστηκαν το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο.
  Συστηματική έρευνα ωστόσο άρχισε από το 1992 και γίνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον καθηγητή της προϊστορικής αρχαιολογίας κ. Γιώργο Χουρμουζιάδη.
  Τα ευρήματα των ανασκαφικών ερευνών του λιμναίου οικισμού του Δισπηλιού, ο οποίος φαίνεται ότι έδρασε ως κεντρικός οικισμός στα πλαίσια των διαβαλκανικών μετακινήσεων, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
•Ευρήματα κινητά (εργαλεία και σκεύη).
•Ευρήματα αρχιτεκτονικά (πασσαλότρυπες και άλλα δομικά υλικά).
•Ευρήματα παλαιοντολογικά (καρποί, κόκκαλα και άλλα παρόμοια μικροευρήματα).

Το κείμενο παρατίθεται τον Απρίλιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς


Δισπηλιό - Προϊστορικοί Χρόνοι

Ο Λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932 από τον καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Α. Κεραμόπουλο. Οι ανασκαφές στο χώρο άρχισαν το 1992 από την ομάδα του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. κ. Γ. Χ. Χουρμουζιάδη. Τα ευρήματα των ανασκαφικών ερευνών μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής πριν από περίπου 7.000 χρόνια. Διαπιστώνει λοιπόν κανείς την αξιοθαύμαστη τεχνογνωσία του ανθρώπου της εποχής εκείνης στο ψάρεμα, στο κυνήγι, στην καλλιέργεια της γης με εξελιγμένα για την εποχή εργαλεία και στην κατασκευή ξύλινων κατοικιών (καλύβες) στις όχθες της λίμνης.
Στο χώρο των ανασκαφών με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα έχει διαμορφωθεί πάρκο με φυσική αναπαράσταση μέρους του προϊστορικού οικισμού.

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούνιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, με φωτογραφίες, της Νομαρχίας Καστοριάς


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις