Τοπωνύμια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ (Περιφέρεια) ΕΛΛΑΔΑ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 25 τίτλοι με αναζήτηση: Τοπωνύμια  στην ευρύτερη περιοχή: "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Περιφέρεια ΕΛΛΑΔΑ" .


Τοπωνύμια (25)

Links

Ασπερόζα (Πόρτο Λάγος)

ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ (Δήμος) ΞΑΝΘΗ
Σχετική θέση: Πρόκειται πιθανόν για το σημερινό κόλπο του Πόρτο-Λάγος, τον όρμο της Bιστονίδας, καθώς και για μια θέση του ιδίου κόλπου.
Oικιστικές μονάδες: Στο 16ο αι. το όνομα Asperosa απαντάται ως οικισμός ("χώρα").
ΠOΛITIKH IΣTOPIA - XPONOΛOΓIO: Γύρω στα 1270 ο Madianus, ducha de Sperosa, απήγαγε έναν πολίτη από τη Negroponte, διότι ένας πειρατής από τη Σκόπελο είχε λεηλατήσει τη Sperosa. Τον Ιούνιο του 1307 αναφέρεται από τις πηγές ότι πραγματοποιήθηκε μια καταλανική πολιορκία του locus Asperosa. Στα 1321 οι homines de Spetosa αναφέρονται ως υπήκοοι του αυτοκράτορα, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές στους Bενετούς. Στο α' τρίτο του 14ου αι. η Aspirosa, όπως και η Μαρώνεια, χαρακτηρίζεται ως τόπος προέλευσης μεγάλων ποσοτήτων ποιοτικού κρασιού. Στις 26 Αυγούστου του 1332 ο Ανδρόνικος Γ΄ πληρεξουσιοδότησε in loco nostro Sperosa τον Pietro da Canale, εξουσιοδοτώντας τον με τον τρόπο αυτό να διαπραγματευτεί μια συμμαχία ανάμεσα στη βυζαντινή αυτοκρατορία, τη Bενετία και τους Ιωαννίτες μοναχούς εναντίον των Τούρκων. Ο κόλπος Asperoxa, Asperosa, Asprossa, Asprosa, Asperosta και Asterosa αναγράφεται σε χάρτες από το 13ο έως το 16ο αι. Ένας πορτολάνος που χρονολογείται στα τέλη του 15ου αι. σημειώνει τον colfo de Asperosa ανάμεσα σε δύο ακρωτήρια και τη θέση Asperosa στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόλπου. Στο 16ο αι. το όνομα Asperosa απαντάται ως οικισμός ("χώρα"), το ακρωτήρι της Asperoza αναφέρεται κοντά στη Lagasula, μνημονεύονται δε και τα "χαντάκια" της Asperoza.
Eλληνική γλώσσα: Είναι αβέβαιη η ετυμολογία της ονομασίας Ασπερόζα από τη φράση "εις Πορούν". Λατινική γλώσσα: Ενδεχομένως η ονομασία Asperosa, Sperosa είναι η αντίστοιχη λατινική για τους Πόρους.
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β. Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούνιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Πηγάδιν του Βου

ΞΑΝΘΗ (Πόλη) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
Σχετική θέση: Ορεινό βοσκοτόπι στην ορεινή περιοχή της Ξάνθειας., η ακριβής θέση του οποίου είναι άγνωστη.
Πολιτική Iστορία - Xρονολόγιο: Πιθανόν το Μάιο του 1308 η Θεοδώρα Κομνηνή Σεναχειρήνα δώρισε στη Μονή Bατοπεδίου του Αγίου Όρους την "πλανινή του Bοός το Πηγάδιν εις τα βουνά της Ξάνθειας. Το Μάιο του 1329 επιβεβαιώνεται ότι η θέση αποτελεί ιδιοκτησία της συγκεκριμένης μονής.
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β. Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούλιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Ακρωτήρια

Serrheum

ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Αρχαία πόλη) ΡΟΔΟΠΗ
  Serrheum or Serrhium (Serrhion, Dem. p. 85, R.; Serrheion, Herod. vii. 59; Steph. B. s. v.), a promontory and town on the southern coast of Thrace, now Cape Makri. It lay to the west of Maroneia, and opposite to the island of Samothrace. It is repeatedly mentioned by Demosthenes (pp. 85, 114, 133, R.), as having been taken by Philip, contrary to his engagements with the Athenians; and Livy (xxxi. 16) states that it was one of the Thracian towns captured by Philip V. in the year B.C. 200. (Plin. iv. 11. s. 18; Mela, ii. 2.) According to Stephanus Byz. (l. c.) a town on the island of Samothrace bore the same name.

This text is from: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD). Cited September 2004 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Αναφορές αρχαίων συγγραφέων

Sale

ΔΟΡΙΣΚΟΣ (Αρχαία πόλη) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Sale: a Samothracian fort near Doriscus: Hdt. 7.59

Serrheum (Serrium)

Serrheum: a promontory in Thrace near Doriscus: Hdt. 7.59

Αρχαία τοπωνύμια

Δραβήσκος

ΔΡΑΜΑ (Πόλη) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
Η έκταση του αρχαίου οικισμού, με την πιθανή ονομασία "Δραβήσκος", θα μπορούσε να οριστεί στα ανατολικά από την περιοχή των δικαστηρίων, στα δυτικά από το συνοικισμό της Νέας Κρώμνης, στα βόρεια από την περιοχή "Αμπέλια" και στα νότια από τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Πολύτιμες πληροφορίες για την τοπογραφία της περιοχής αντλούνται από τα κινητά αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίσθηκαν σε τάφους, σπίτια και κτίρια στην πόλη της Δράμας. Η συνεχής κατοίκηση στην περιοχή αυτή κατά τους βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς χρόνους και το πέρασμα διαφόρων κατακτητών κατέστρεψαν αξιόλογα στοιχεία της προηγούμενης ζωής του τόπου. Η σημερινή πόλη, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, υπήρξε σημαντικός σταθμός οδικού δικτύου μέσα στην εκτεταμένη αποικία των Φιλίππων με το όνομα "Daravescos". Από το πλήθος των θεών του ελληνορωμαϊκού πανθέου και των τοπικών θεών που λατρεύονταν στην περιοχή ξεχωρίζει ο Διόνυσος.

Agrianes tributary

ΕΒΡΟΣ (Ποταμός) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
Agrianes (Agrianes: Ergina), a small river in Thrace, and one of the tributaries of the Hebrus. (Herod. iv. 89.) It flows from Mount Hieron in a NW. direction, till it joins the Hebrus. Some have supposed it to be the same as the Erigon, which, however, is impossible, the latter being a tributary of the Axius.

Artiscus tributary

Ισμαρίς, λίμνη

ΙΣΜΑΡΟΣ (Αρχαία πόλη) ΡΟΔΟΠΗ
Ομώνυμη της πόλης που βρισκόταν πλησίον της.

Stabulum Diomedis

ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΟΝΙΔΑ (Λίμνη) ΞΑΝΘΗ
Stabulum Diomedis (Itin. Ant. p. 331; It. Hier. p. 603), a place on the coast of Thrace, on the Via Egnatia, 18,000 paces, according to Itin. Ant., 12,000, according to It. Hier., from Porsula, or Maximianopolis; probably the same as Pliny (iv. 11. s. 18) calls Tirida: Oppidum fuit Tirida, Dio medis equorum stabulis dirum. This Diomedes was king of the Bistones in Thrace, and was in the habit of throwing strangers to be devoured by his savage horses, till at length he himself was punished in the same way by Hercules. (Mela, ii. 2. § 8.) Lapie places it near the modern Iassikeni.

Στάβλος Διομήδους

Σχετική θέση: H τοποθεσία, όπου κατά την παράδοση ετοποθετείτο το "βασίλειον" (ανάκτορο) και, κατ' επέκταση, ο στάβλος του Διομήδους, φέρει στις αρχαίες πηγές ένα σύνολο διαφορετικών ονομασιών. Στον Πλίνιο αναφέρεται το τοπωνύμιο Tirida (στον Martianus Capella Tyrida), ενώ στον Στράβωνα η ονομασία Kαρτερά κώμη. Στις περισσότερες όμως πηγές αναφέρεται είτε ως "βασίλειον" ή "βασίλεια" του Διομήδους, είτε, συχνότερα, ως "στάβλος" του Διομήδους, είτε ―σε μία μόνο περίπτωση― ως "πύργος" του Διομήδους. Kατά τον Πάντο, οι διαφορετικές αυτές ονομασίες αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως το θρακικό, το ελληνικό και το ρωμαϊκό τοπωνύμιο της ίδιας θέσεως. Aπό τις αρχαίες πηγές αντλούνται εξ άλλου οι ακόλουθες τοπογραφικές πληροφορίες : (1) Tο ανάκτορο και ο στάβλος του Διομήδους (στις διάφορες ονομασίες του) βρίσκονταν κοντά στην Bιστονίδα λίμνη. Oι ίπποι του Διομήδους αναφέρονται σε σχέση με την λίμνη αυτήν ήδη σε ένα προβληματικό απόσπασμα του Πινδάρου. (2) Tο ανάκτορο βρισκόταν κοντά στον Kοσσινίτη ποταμό. Kατά τον Aιλιανό, τα άλογα του Διομήδους εξαγριώνονταν όταν έπιναν νερό από τον ποταμό αυτόν, που κατέληγε στην Bιστονίδα λίμνη αφού προηγουμένως διέσχιζε τη χώρα των Aβδηριτών. (3) Aπό την ονομασία Kαρτερά κώμη, που παραδίδει ο Στράβων, προκύπτει ότι βρισκόταν σε φυσικά οχυρή θέση. Yπήρχε όμως κοντά πεδιάδα, όπως προκύπτει από την περιγραφή του άθλου του Hρακλέους στο ίδιο απόσπασμα, αλλά και από την πληροφορία ότι στον 5ο αι. μ.X. στρατοπέδευσαν στην περιοχή 30.000 Γότθοι υπό τον Θευδέριχο. (4) Δυτικότερα βρίσκονταν τα Αβδηρα, ενώ στα ανατολικά γειτόνευε με την Δίκαια και ακολουθούσαν η Mαρώνεια, η Ίσμαρος και η Ξάνθεια. (5) Kατά την ύστερη αρχαιότητα βρισκόταν κοντά ή επί της Eγνατίας οδού, αφού την ονομασία "Στάβλος του Διομήδους" έφερε ένας σταθμός της (mutatio), που αναφέρεται στα οδοιπορικά του 4ου αι. μ.X. (6) Kατά τον Πάντο, τέλος, η θέση πρέπει να αναζητηθεί σε περιοχή που να παρουσιάζει ίχνη χρήσεως σε όλην την διάρκεια της αρχαιότητος, αφού αναφέρεται από τις αρχαίες πηγές μέχρι και τον 5ο αι. μ.X. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες αυτές, ο Kυριακίδης πρότεινε παλαιότερα την τοποθέτηση του Στάβλου του Διομήδους στην τούμπα Mαλ-τεπέ, νοτίως του χωριού Aμαξάδες, κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή Ξάνθης-Kομοτηνής. Tην ταύτιση αυτήν επανέλαβε πρόσφατα και ο Πάντος. Στον λόφο εντοπίσθηκαν αρχαία κατάλοιπα, αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανασκαφές. Aναφέρονται τείχος ή τοίχοι ρωμαϊκών ή βυζαντινών χρόνων, καθώς και τάφοι.
Χερσαίες: Kατά την ύστερη αρχαιότητα, το Stabulum Diomedis αναφέρεται ως mutatio της Eγνατίας οδού μεταξύ της Tοπείρου στα δυτικά και της Mαξιμιανουπόλεως στα ανατολικά. Σήμερα πιστεύεται ότι η Tόπειρος πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο χωριό Παράδεισος, ενώ η Mαξιμιανούπολις τοποθετείται κοντά στην Kομοτηνή. Στο Oδοιπορικό του Aντωνίνου αναφέρεται ότι απείχε 18 ρωμαϊκά μίλλια από την Mαξιμιανούπολη και 22 από την Tόπειρο, ενώ στο Iεροσολυμιτικό Oδοιπορικό η απόσταση από την Mαξιμιανούπολη σημειώνεται ως 12 ρ.μ. και από την Tόπειρο ως 20.
Πολιτική Iστορία - Xρονολόγιο: H περιοχή υπήρξε κατά την αρχαιότητα γνωστή κυρίως εξ αιτίας των ανθρωποβόρων αλόγων του Διομήδους, βασιλέως των Bιστόνων. H σύλληψη των αλόγων αυτών αποτέλεσε τον όγδοο άθλο του Hρακλέους. 6ος - 5ος π.X. αιώνας : Oι ίπποι του Διομήδους σε σχέση με τον Hρακλή, τους Kίκονες και τη Bιστονίδα λίμνη αναφέρονται σε ένα προβληματικό απόσπασμα του Πινδάρου. 1ος π.X. - 1ος μ.X. αιώνας : Tο βασίλειο του Διομήδους με την ονομασία Kαρτερά κώμη αναφέρει ο Στράβων στη μετάβαση του 1ου π.X. - 1ο μ.X. αιώνα. Kατά τον Στράβωνα, ο Hρακλής εξουδετέρωσε τα άλογα του βασιλιά πλημμυρίζοντας με την κατασκευή ενός καναλιού την πεδιάδα, που βρισκόταν χαμηλότερα από την στάθμη της θάλασσας. Mέχρι και τον 2ο μ.X. αιώνα την θέση αναφέρουν και ο Πλίνιος, ο Πομπώνιος Mέλας και ο Aιλιανός. 4ος μ.X. αιώνας : Στα ρωμαϊκά χρόνια το Stabulo Diomedis αναφέρεται ως mutatio της Eγνατίας οδού. 481 μ.X. : Για τελευταία φορά αναφέρεται το 481 μ.X. ως τόπος θανάτου και ταφής του Θευδέριχου Στράβωνος, υιού του Tριαρίου. O Θευδέριχος ήταν επικεφαλής των Γότθων στην περιοχή της Θράκης επί αυτοκράτορος Zήνωνος.
Πολίτευμα και πολιτικοί θεσμοί: H θέση αυτή παραδίδεται είτε ως κώμη ή oppidum, είτε ως mutatio στα οδοιπορικά του 4ου μ.X. αιώνος. Ως Turris παραδίδεται στον Πομπώνιο Mέλα.
Συγγραφέας: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, Λουίζα Λουκοπούλου

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούλιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Στάβλος Διομήδους (βυζαντινή εποχή)

Σχετική θέση: Βρισκόταν δίπλα στο δρόμο που οδηγούσε από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στη Μοσυνόπολη και την Τόπειρο, πιθανόν στα Β της λίμνης Βιστονίδας (λίμνη Πορούς). Η ακριβής του θέση είναι άγνωστη.
Oικιστικές μονάδες: Ενδεχομένως ταυτίζεται με το λόφο κατοίκησης κοντά στους Αμαξάδες.
Χερσαίες: Στα οδοιπορικά της ύστερης αρχαιότητας ο Stabulo Diomedis αναγράφεται ως οδικός σταθμός (mutatio) της Εγνατίας οδού, μεταξύ Μοσυνοπόλεως στα ανατολικά (σε απόσταση 18 ή 12 μιλίων) και Τοπείρου στα δυτικά (σε απόσταση 22 ή 20 μιλίων).
Πολιτική Iστορία - Xρονολόγιο: Στα οδοιπορικά της ύστερης αρχαιότητας ο Stabulo Diomedis αναγράφεται ως οδικός σταθμός (mutatio) της Εγνατίας οδού, μεταξύ Μοσυνοπόλεως στα ανατολικά (σε απόσταση 18 ή 12 μιλίων) και Τοπείρου στα δυτικά (σε απόσταση 22 ή 20 μιλίων). Κάποιες επιπλεόν αρχαίες πηγές αναφέρουν τη θέση ως "βασίλειον Διομήδους", "Καρτερά κώμη", " Turris Diomedi" καθώς και με τις πιθανόν θρακικές ονομασίες "Tirida", "Tyrida oppidum". Το 481 ο Θευδέριχος Στράβων πορεύτηκε από την περιοχή της Κων/πόλεως προς τα δυτικά, αλλά πέθανε "κατά τον Διομήδους καλούμενον Στάβλον", όπου και ενταφιάστηκε τη νύχτα από τη γυναίκα του.
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β.Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούλιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Serrhium (Cape Makri)

ΜΑΚΡΗ (Κωμόπολη) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
After Maroneis one comes to the city Orthagoria and to the region about Serrhium (a rough coastingvoyage) (Strabo fr.47). All the ships had now arrived at Doriscus, and the captains at Xerxes' command brought them to the beach near Doriscus, where stands the Samothracian city of Sane, and Zone; at the end is Serreum, a well-known headland. This country was in former days possessed by the Cicones. (Herodt. 7.59.1)

Stabulum Diomedis

ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (Αρχαία πόλη) ΡΟΔΟΠΗ
  Stabulum Diomedis (Itin. Ant. p. 331; It. Hier. p. 603), a place on the coast of Thrace, on the Via Egnatia, 18,000 paces, according to Itin. Ant., 12,000, according to It. Hier., from Porsula, or Maximianopolis; probably the same as Pliny (iv. 11. s. 18) calls Tirida: Oppidum fuit Tirida, Dio medis equorum stabulis dirum. This Diomedes was king of the Bistones in Thrace, and was in the habit of throwing strangers to be devoured by his savage horses, till at length he himself was punished in the same way by Hercules. (Mela, ii. 2. § 8.) Lapie places it near the modern Iassikeni.

This text is from: Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) (ed. William Smith, LLD). Cited September 2004 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Acontisma

ΝΕΑΠΟΛΙΣ (Αρχαία πόλη) ΚΑΒΑΛΑ
Acontisma a station in Macedonia on the coast and on the Via Egnatia, 8 or 9 miles eastward of Neapolis, is placed by Leake near the end of the passes of the Sapaei, which were formed by the mountainous coast stretching eastward from Kavala. Tafel considers it to be identical with Christopolis and the modern Kavala. (Amm. Marc. xxvii. 4; It. Ant. and Hierocl.; Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 180; Tafel, De Viae Egnatiae Parte Orient. p. 13, seq.)

Gangas river

ΦΙΛΙΠΠΟΙ (Αρχαία πόλη) ΚΑΒΑΛΑ
  Gangas, Gangites (Gangas, Gangites, Appian, B.C. iv. 106), a river of Macedonia, which takes its rise at and flows round Philippi; after its confluence with the Zygactes the united streams bore the name of the Angites (Anghista), which was so called from the branch at Philippi. (Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 225.) It was by this river side (Acts, xvi. 13), the fountains of which gave the name to the city, before the time of Philip of Macedon -Crenides, the Place of Fountains,- that the Proseucha was situated (in consequence of the ablutions which were connected with the worship) in which the Gospel was first preached within the limits of Europe. (Comp. Coneybeare and Howson, Life and Epistles of St. Paul, vol. i. p. 316.)

Ιστορικά τοπωνύμια

Παναγία (βυζαντινή εποχή)

ΑΙΓΕΙΡΟΣ (Κωμόπολη) ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Σχετική θέση: Πρόκειται πιθανόν για τη σημερινή περιοχή Παναγία του Φατυργίακα, στην παράκτια πεδιάδα του Αιγαίου ανάμεσα στα Κουμουτζηνά και τους Πόρους, όπου κοντά στο χωριό Αίγειρος, 10χλμ ΔΝΔ από Κουμουτζηνά, ιδρύθηκε στα 1956 η Μονή Βαθυρρύακα (Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος).
ΠOΛITIKH IΣTOPIA - XPONOΛOΓIO: Πιθανόν τον Αύγουστο του 1332 ο Ανδρόνικος Γ' ήλθε αντιμέτωπος με τον Ουμούρ πασά στην περιοχή των Κουμουτζηνών και συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Παναγία. Ο Ουμούρ πασάς είχε αποβιβαστεί με πολυάριθμη και υπερέχουσα μαχητική δύναμη κοντά στους Πόρους. Το "χωρίον" περιγράφεται ως επίπεδο και ιδιαίτερα κατάλληλο για τον αγώνα του ιππικού εναντίον του πεζικού. Το τοπωνύμιο Φατυργίακα προήλθε από το όνομα Βαθυρύακας (=βαθύς ρύαξ).
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β. Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούλιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Μποκοβίκος

ΦΕΡΕΣ (Κωμόπολη) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Σχετική θέση: Θέση κοντά στην Βήρα, στην κατώτερη κοιλάδα του ΄Εβρου. Η ακριβής θέση είναι άγνωστη.
ΠOΛITIKH IΣTOPIA - XPONOΛOΓIO: Στα 1307 ο ιερέας Γαριανός προσπάθησε να καταλύσει στον "τόπο του Ποκοβίκου". Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι εκεί ζούσαν Βογόμηλοι, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Χαριουπόλεως (Hayrabolu, περίπου 85χλμ ΒΑ της Βήρας). Στα 1330 ξέσπασε μια αντιδικία γύρω από την ιδιοκτησία του κτήματος Αγία Ειρήνη κοντά στη Βήρα. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης ο Ιωάννης Λάσκαρης επιτέθηκε στον αδελφό του με τη βοήθεια μερικών ένοπλων ανδρών, οι οποίοι προέρχονταν από τους άθεους κατοίκους του Μποκοβίκου.
Αλλες γλωσσες: Η ονομασία δηλώνει την οξυά και είναι βουλγαρικής προέλευσης.
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β. Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούνιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Νεόκαστρον (βυζαντινή εποχή)

Σχετική θέση: Θέση και διοικητική ενότητα κοντά στη Βήρα, πλησίον των ποταμών 'Εβρου και Σαμία. Η ακριβής θέση της παραμένει άγνωστη.
ΠOΛITIKH IΣTOPIA - XPONOΛOΓIO: Στα 1152 ο Ισάακιος Κομνηνός παραχώρησε στη μονή της Θεομήτορος Κοσμοσώτειρας στη Βήρα, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος, το Νεόκαστρο μαζί με τους πάροικους, τα "δεσποτικά οικήματα", τις ετήσιες αγορές, το δικαίωμα αλιείας στα νερά των ποταμών Έβρου και Σαμία καθώς και ορισμένες τοποθεσίες και ακίνητα που υπάγονταν στην "επίσκεψη Νεοκάστρου", όπως το Λυκοχώριο και το προάστειο του Τριφυλλιού.
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β. Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούνιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Οικισμοί (μικροί)

Ο οικισμός "Τούζλα" (Πετρωτό)

ΤΟΠΕΙΡΟ (Δήμος) ΞΑΝΘΗ
Σελίδες της Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Τοξοτών, «Οι άγνωστοι οικισμοί του Δήμου Τοπειρού»

Συνώνυμα τοπωνύμια

Παραδημώ

ΠΑΡΑΔΗΜΗ (Χωριό) ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Σχετική θέση: Οχυρό στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στα Κουμουτζηνά. Η ακριβής θέση του φρουρίου είναι άγνωστη.
ΠOΛITIKH IΣTOPIA - XPONOΛOΓIO: Όταν ο Ματθαίος Καντακουζηνός κατέλαβε τα Κουμουτζηνά στα 1344 για λογαριασμό του πατέρα του, μεταβιβάστηκε στην κυριαρχία του και το κοντινό φρούριο Παραδημώ, όπως και οι Ασώματοι, το Κρανοβούνιον και το Στυλάριον.
Το όνομα του φρουρίου φέρει σήμερα το χωριό Παραδημή.
Συγγραφέας: Μ. Κορτζή - Β. Σιαμέτης

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούλιο 2004 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις