Γεωλογία ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ (Δήμος) ΚΑΡΔΙΤΣΑ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 3 τίτλοι με αναζήτηση: Γεωλογία για το τοπωνύμιο: "ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑ".


Γεωλογία (3)

Σελίδες επίσημες

Γεωλογική δομή

Σχεδόν ολόκληρος ο Δήμος Πλαστήρα αποτελείται από φλύσχη, της γεωτεκτονικής ζώνης της Πίνδου. Ο φλύσχης παρουσιάζεται σε δύο κυρίως τύπους, τον πηλιτικό και τον ψαμμιτικό. Σε μικρότερο βαθμό συναντάμε ασβεστόλιθους λευκοπλακώδεις που ανήκουν και αυτοί στην ίδια γεωτεκτονική ενότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάζονται έντονα προβλήματα κινητικότητας και διάβρωσης των εδαφών, εξαιτίας κυρίως της αποσάθρωσης του φλύσχη. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των μεγάλων κλίσεων του εδάφους σε συνδυασμό με την ποσότητα των όμβριων υδάτων και των χιονοπτώσεων. Αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση των εδαφών για την απόκτηση νέων θέσεων ισορροπίας.

Επίσης παρατηρούνται και καθιζήσεις στα οριζόντια εδάφη. Αυτό είχε σαν συνέπεια να προταθεί η μεταφορά της πρώην κοινότητας Κερασιάς σε κοντινή θέση με ασφαλέστερη εδαφολογική κατασκευή, λόγω των έντονων προβλημάτων κατολίσθησης. Παρόμοια φαινόμενα παρουσιάζονται στην πρώην κοινότητα Λαμπερού με αποτέλεσμα να έχει ήδη εγκριθεί η μετεγκατάστασή της στον οικισμό του Αγ. Αθανασίου.

Το απόσπασμα παρατίθεται τον Μάιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Πλαστήρα


Υδρογραφικό Δίκτυο

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι πλούσιο, αρκετά αναπτυγμένο, δενδριτικού τύπου, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για περιοχές όπου κυριαρχεί ο φλύσχης και γενικά αδιαπέρατα πετρώματα όπου επικρατεί η επιφανειακή απορροή. Ωστόσο συναντούνται και υδροπερατοί σχηματισμοί που επιτρέπουν τη διέλευση σημαντικού ποσοστού νερού από τη μάζα τους, με αποτέλεσμα την τροφοδοσία των βαθύτερων υδροφόρων στρωμάτων ή τη δημιουργία πηγών. Έτσι έχουν δημιουργηθεί οι πηγές της Κερασιάς που είναι συνεχούς λειτουργίας, παρουσιάζουν δηλαδή ροή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά η παροχή των πηγών Κερασιάς για το έτος 1988 ήταν 40lt/sec.

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις