EN
Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 2 τίτλοι με αναζήτηση: Πληροφορίες για τον τόπο για το τοπωνύμιο: "ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Λίμνη ΚΑΡΔΙΤΣΑ".


Πληροφορίες για τον τόπο (2)

Σελίδες τοπικής αυτοδιοίκησης

Λίγα λόγια για τη Λίμνη Νικολάου Πλαστήρα

  Η λίμνη Ν. Πλαστήρα βρίσκεται 25 Km δυτικά της Καρδίτσας. Δημιουργήθηκε από τα νερά του ποταμού Μέγδοβα (πρόκειται για τον αρχαίο Ταυρωπό), παραπόταμου του Αχελώου, τα οποία κατέκλυσαν το οροπέδιο της Νεβρόπολης, με την κατασκευή του Φράγματος στο τέλος της δεκαετίας του ’50.
  Η λίμνη έχει μήκος 14 Km, μέγιστο πλάτος 4 Km, μέγιστο βάθος 60 m και χωρητικότητα 400 εκ. m3. Με ειδικό αγωγό, μέρος των υδάτων της μεταφέρονται από υψόμετρο 700 m προς τον κάμπο, δίνοντας κίνηση στο ηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ, που παράγει 40 MWH/εβδομάδα. Κατόπιν αρδεύουν τον κάμπο και υδρεύουν την πόλη της Καρδίτσας καθώς και 38 χωριά και κωμοπόλεις του Νομού.
  Το ορειβατικό καταφύγιο
  Βρίσκεται στη θέση “Ελατάκος” κοντά στο Μπελοκομίτη, σε υψόμετρο 1.455 m. Η πρόσβαση είναι εφικτή τόσο με αυτοκίνητο όσο και με τα πόδια. Το Καταφύγιο είναι ξύλινο, με ενιαίο χώρο 17m2 και σκεπαστή βεράντα με θέα προς τη λίμνη. Διαθέτει δύο τριπλές κουκέτες με ημίδιπλα κρεβάτια, όπου μπορούν να κοιμηθούν - λίγο στενάχωρα - 12 άτομα. Υπάρχει θέρμανση και δυνατότητα προετοιμασίας πρόχειρου φαγητού σε σόμπα ξύλων (μασίνα). Νερό υπάρχει σε απόσταση 300 m.
  Το εκπαιδευτικό δάσος
  Βρίσκεται κοντά στο Μπελοκομίτη και καλύπτει έκταση 5.688 στρεμμάτων. Τα οικοσυστήματα που συνθέτουν το δάσος είναι :
•τα παραμεσογειακά οικοσυστήματα της πλατυφύλλου δρυός
•τα μεσογειακά των ορεινών κωνοφόρων (ειδικότερα της υβριδογενούς ελάτης)
•τα μεικτά ελάτης / δρυός και δρυός / ελάτης
•τα ψευδαλπικά
•τα παρόχθια οικοσυστήματα (πλατάνου, ιτιάς κ.ά.)
•και, σε μικροθέσεις, τα υπομεσογειακά οικοσυστήματα πρίνου, γαύρου, οστριάς και μαλόκεδρου.
  Την κυρίαρχη δενδρώδη βλάστηση συνοδεύουν σφένδαμοι, ορεινή φτελιά, σοβριές, ιπποκαστανιά, αγριοκερασιά, φλαμουριά, πολυάριθμοι θάμνοι καθώς και πλούσια ποώδης βλάστηση.
  Η πανίδα και ειδικότερα η ορνιθοπανίδα του εκπαιδευτικού δάσους είναι ιδιαίτερα πλούσια και ενδιαφέρουσα για μελέτη και παρατήρηση.
  Το παρατηρητήριο
  Εχει κατασκευασθεί στη θέση “Ζυγογιαννέϊκα”, μεταξύ του Φράγματος και του Μπελοκομίτη. Παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη σπάνια ορνιθοπανίδα της περιοχής.
  Ο βοτανικός κήπος
  
Αποσκοπεί στη συγκέντρωση και αποθεματοποίηση ειδών της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής λίμνης Ν.Πλαστήρα. Λειτουργεί ως “εργαστήριο υπαίθρου”, χρήσιμο για την εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμένο στη συνολική προσπάθεια αειφορικής οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η έκτασή του ανέρχεται σε 10 στρέμματα και βρίσκεται σε επαφή με τη λίμνη, σε περιόδους ανόδου της στάθμης των νερών της. Το γεγονός αυτό διευκολύνει ελκυστικούς συνδυασμούς μεταξύ Βοτανικού Κήπου και λίμνης, τόσο από αισθητικής όσο και από βοτανικής απόψεως.
  Ο πειραματικός αγρός οργανικής καλλιέργειας
  Λειτουργεί από το 1994 και έχει συνολική έκταση 5 στρέμματα. Τις καλλιεργητικές εργασίες έχει αναλάβει ο Συνεταιρισμός Γυναικών της περιοχής. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων του γίνεται από το ΣΟΓΕ και παράγει πατάτα, ντομάτα, ξερό φασόλι και κολοκυθάκι. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση νέων αγροτών και αγροτισσών της περιοχής σε σύγχρονες μεθόδους οικολογικών καλλιεργειών, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάδοση της οργανικής καλλιέργειας.
  Το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας & ενημέρωσης
  Στεγάζεται στο παλιό σχολείο του Νεοχωρίου και προωθεί την επιστημονική διερεύνηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αποσκοπεί επίσης στο να προσφέρει έγκυρη και αξιόπιστη περιβαλλοντική πληροφόρηση, καθώς και να συμβάλλει στην αειφόρο διαχείριση τψν φυσικών πόρων και την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής.
  Αποτελείται από δύο αίθουσες εργαστηρίων, με πλήρη επιστημονικό εξοπλισμό (κατάλληλο για την εκπαίδευση και έρευνα στους τομείς των χερσαίων, δασικών και λιμναίων οικοσυστημάτων), αίθουσα διδασκαλίας - διαλέξεων (με τα απαραίτητα εποπτικά μέσα), αίθουσα συνεδριάσεων, χώρο εκθεμάτων, γραφεία (με Η/Υ, fax, τηλέφωνο) κ.λ.π.
  Τα οικολογικά μονοπάτια
  
Διαμορφώθηκαν και σημάνθηκαν ειδικές διαδρομές πεζοπορίας (μήκους περίπου 6 Km) εντός του Εκπαιδευτικού Δάσους, με σκοπό την παρατήρηση αξιόλογων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, ως τρόπου εκπαίδευσης και εναλλακτικής μορφής ψυχαγωγίας. Σημαντικό επίσης είναι το Οικολογικό Μονοπάτι που συνδέει τα “Ζυγογιαννέϊκα” με το χωριό Αγραφα του Ν.Ευρυτανίας, συνολικού μήκους 32 Km.
  Ο υδροβιολογικός σταθμός
  
Μελετά και ερευνά τα βασικά φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του λιμναίου οικοσυστήματος. Στόχος είναι η εξέλιξή του σε αυτοδύναμο τοπικό κέντρο, τόσο για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων της λίμνης και άλλων οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας, όσο και για την εκπαίδευση των επισκεπτών στη διαχείριση λιμνάιων οικοσυστημάτων.
  Τα θρησκευτικά μνημεία
•Μονή Παναγίας Πελεκητής : Βρίσκεται στην Καρίτσα, σε υψόμετρο 1.400 m και αποπερατώθηκε το 1529. Λειτουργεί μόνο στις 15 Αυγούστου, οπότε και πανηγυρίζει.
•Μονή Κορώνας: Βρίσκεται πάνω από το Μοσχάτο, σε υψόμετρο 800 m, με πανοραμική θέα προς τον κάμπο. Χρονολογείται από το 12ο αιώνα. Λειτουργεί με μικρό αριθμό μοναχών. Πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου το Γενέσιον της Θεοτόκου και στις 4 Δεκεμβρίου του Αγ.Σεραφείμ.
•Μονή Πέτρας : Βρίσκεται κοντά στο Καταφύγιο. Κτίσθηκε πιθανόν το 1553 και λειτούργησε ως το 1930.
•Μονή Αγ.Τριάδας - Σιαϊκα : Βρίσκεται νότια της λίμνης, κοντά στο Καροπλέσι. Κτίσθηκε το 1540 και δεν λειτουργεί.
  Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν : Η Μονή Αγ.Τριάδας στο Μορφοβούνι (1858), το ξωκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής στο Μεσενικόλα (1647), ο ναός Αγ.Παντελεήμονα στην Πεζούλα (16ος-18ος αιώνας) και η Μονή Αγ.Τριάδας στη Φυλακτή (πριν το 1700).

Το απόσπασμα παρατίθεται τον Νοέμβριο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, με φωτογραφίες, του Δήμου Καρδίτσας


Χάρτες


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":

Αναχωρησεις πλοιων
Από

Copyright 1999-2019 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.