Μυθολογία ΜΑΓΝΗΣΙΑ (Νομός) ΘΕΣΣΑΛΙΑ - GTP - Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 39 τίτλοι με αναζήτηση: Μυθολογία  στην ευρύτερη περιοχή: "ΜΑΓΝΗΣΙΑ Νομός ΘΕΣΣΑΛΙΑ" .


Μυθολογία (39)

Αστερισμοί

Βασιλιάδες

Ακαστος & Αστυδάμεια

ΙΩΛΚΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
Ο Ακαστος ήταν γιος του Πηλία και ένας από τους Αργοναύτες. Η Αστυδάμεια ήταν η σύζυγός του την οποία σκότωσε ο Πηλέας.

Acastus

Acastus, (Akastos). The son of Pelias, king of Iolcos, who joined the Argonautic expedition, though against his father's will, as a friend of Iason. At his father's death he celebrated funeral games which were the theme of ancient poets and artists, and in which Peleus was represented as participating. He took part in the Calydonian boar-hunt. But his wife Astydamia fell in love with Peleus (q.v.), and this brought ruin on the wedded pair. His daughter was Laodamia, renowned for her tender love of Protesilaus.

This text is from: Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities. Cited Oct 2002 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Acastus (Akastos), a son of Pelias, king of Iolcus, and of Anaxibia, or as others call her, Philomache. He was one of the Argonauts (Apollod. i. 9.10; Apollon. Rhod. i. 224, &c.), and also took part in the Calydonian hunt (Ov. Met. viii. 305,&c.). After the return of the Argonauts his sisters were seduced by Medeia to cut their father in pieces and boil them; and Acastus, when he heard this, buried his father, drove Iason and Medeia, and according to Pausanias (vii. 11) his sisters also, from lolcus, and instituted funeral games in honour of his father (Hygin. Fab. 24 and 273; Apollod. i. 9.27, &c.; Paus. iii. 18.9, vi. 20.9, v. 17.4; Ov. Met. xi. 409, &c.). During these games it happened that Astydamia, the wife of Acastus, who is also called Hippolyte, fell in love with Peleus, whom Acastus had purified from the murder of Eurytion. When Peleus refused to listen to her addresses, she accused him to her husband of having attempted to dishonour her (Apollod. iii. 13.2, &c.; Pind. Nem. iv. 90, &c.). Acastus, however, did not take immediate revenge for the alleged crime, but after he and Peleus had been chasing on mount Pelion, and the latter had fallen asleep, Acastus took his sword from him, and left him alone and exposed, so that Peleus was nearly destroyed by the Centaurs. But he was saved by Cheiron or Hermes, returned to Acastus, and killed him together with his wife (Apollod. l. c.; Schol. ad Apollon. Rhod. i. 224). The death of Acastus is not mentioned by Apollodorus, but according to him Peleus in conjunction with Iason and the Dioscuri merely conquer and destroy Iolcus (Apollod. iii. 13.7).

This text is from: A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, 1873 (ed. William Smith). Cited Sep 2005 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Αλκηστις

ΦΕΡΕΣ (Αρχαία πόλη) ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ
Πληροφορίες Σύνταξης:
Για την Αλκηστη, ο Ευριπίδης έγραψε την ομώνυμη τραγωδία, το(α) ηλεκτρονικό(ά) κείμενο(α) της οποίας παρατίθε(ν)ται στην Ελλάδα (αρχαία χώρα) στην κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Επικά ποιήματα

Αργοναύτες

ΙΩΛΚΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
Argonautae (Argonautai), the heroes and demigods who, according to the traditions of the Greeks, undertook the first bold maritime expedition to Colchis, a far distant country on the coast of the Euxine, for the purpose of fetching the golden fleece. They derived their name from the ship Argo, in which the voyage was made, and which was constructed by Argus at the command of Jason, the leader of the Argonauts. The time which the Greek traditions assign to this enterprise is about one generation before the Trojan war. The story of the expedition seems to have been known to the author of the Odyssey (xii. 69, &c.), who states, that the ship Argo was the only one that ever passed between the whirling rocks (penrai planktai). Jason is mentioned several times in the Iliad (vii. 467, &c., xxi. 40, xxiii. 743, &c.), but not as the leader of the Argonauts. Hesiod (Theog. 992, &c.) relates the story of Jason saying that he fetched Medeia at the command of his uncle Pelias, and that she bore him a son, Medeius, who was educated by Cheiron. The first trace of the common tradition that Jason was sent to fetch the golden fleece from Aea, the city of Aeetes, in the eastern boundaries of the earth, occurs in Mimnermus (ap. Strab. i. p. 46, &c.), a contemporary of Solon; but the most ancient detailed account of the expedition of the Argonauts which is extant, is that of Pindar (Pyth. iv.). Pelias, who had usurped the throne of Iolcus, and expelled Aeson, the father of Jason, had received an oracle that he was to be on his guard against the man who should come to him with only one sandal. When Jason had grown up, he came to Iolcus to demand the succession to the throne of his father. On his way thither, he had lost one of his sandals in crossing the river Anaurus. Pelias recognised the man indicated by the oracle, but concealed his fear, hoping to destroy him in some way; and when Jason claimed the throne of his ancestors, Pelias declared himself ready to yield; but as Jason was blooming in youthful vigour, Pelias entreated him to propitiate the manes of Phrixus by going to Colchis and fetching the golden fleece. Jason accepted the proposal, and heralds were sent to all parts of Greece to invite the heroes to join him in the expedition. When all were assembled at Iolcus, they set out on their voyage, and a south wind carried them to the mouth of the Axeinus Pontus (subsequently Euxinus Pontus), where they built a temple to Poseidon, and implored his protection against the danger of the whirling rocks. The ship then sailed to the eastern coast of the Euxine and ran up the river Phasis, in the country of Aeetes, and the Argonauts had to fight against the dark-eyed Colchians. Aphrodite inspired Medeia, the daughter of Aeetes, with love for Jason, and made her forget the esteem and affection she owed to her parent. She was in possession of magic powers, and taught Jason how to avert the dangers which her father might prepare for him, and gave him remedies with which he was to heal his wounds. Aeetes promised to give up the fleece to Jason on condition of his ploughing a piece of land with his adamantine plough drawn by firebreathing exen. Jason undertook the task, and, following the advice of Medeia, he remained unhurt by the fire of the oxen, and accomplished what had been demanded of him. The golden fleece, which Jason himself had to fetch, was hung up in a thicket, and guarded by a fearful dragon, thicker and longer than the ship of the Argonauts. Jason succeeded by a stratagem in slaying the dragon, and on his return he secretly carried away Medeia with him. They sailed home by the Erythraean sea, and arrived in Lemnos. In this account of Pindar, all the Argonauts are thrown into the background, and Jason alone appears as the acting hero. The brief description of their return through the Erythraean sea is difficult to understand. Pindar, as the Scholiast on Apollonius Rhodius (iv. 259) remarks, like some other poets, makes the Argonauts return through the eastern current of Oceanus, which it must be supposed that they entered through the river Phasis; so that they sailed from the Euxine through the river Phasis into the eastern ocean, and then round Asia to the southern coast of Libya. Here the Argonauts landed, and carried their ship through Libya on their shoulders until they came to the lake of Triton, through which they sailed northward into the Mediterranean, and steered towards Lemnos and Iolcus. The Erythraean sea in this account is the eastern ocean. There is scarcely any other adventure in the ancient stories of Greece the detail of which has been so differently related by poets of all kinds. The most striking differences are those relative to the countries or seas through which the Argonauts returned home. As it was in most cases the object of the poets to make them return through some unknown country, it was necessary, in later times, to shift their road, accordingly as geographical knowledge became more and more extended. While thus Pindar makes them return through the eastern ocean, others, such as Apollonius Rhodius and Apollodorus, make them sail from the Euxine into the rivers Ister and Eridanus into the western ocean, or the Adriatic; and others, again, such as the Pseudo-Orpheus, Timaeus, and Scymnus of Chios, represent them as sailing through the river Tanais into the northern ocean, and round the northern countries of Europe. A fourth set of traditions, which was adopted by Herodotus, Callimachus, and Diodorus Siculus, made them return by the same way as they had sailed to Colchis.
  All traditions, however, agree in stating, that the object of the Argonauts was to fetch the golden fleece which was kept in the country of Aeetes. This fleece was regarded as golden as early as the time of Hesiod and Pherecydes (Eratosth. Catast. 19), but in the extant works of Hesiod there is no trace of this tradition, and Mimnermus only calls it "a large fleece in the town of Aeetes, where the rays of Helios rest in a golden chamber". Simonides and Acusilaus described it as of purple colour (Schol. ad Eurip. Med. 5, ad Apollon. Rhod. iv. 1147). If, therefore, the tradition in this form had any historical foundation at all, it would seem to suggest, that a trade in furs with the countries north and east of the Euxine was carried on by the Minyans in and about Iolcus at a very early time, and that some bold mercantile enterprise to those countries gave rise to the story about the Argonauts. In later traditions, the fleece is universally called the golden fleece; and the wondrous ram who wore it is designated by the name of Chrysomallus, and called a son of Poseidon and Theophane, the daughter of Brisaltes in the island of Crumissa (Hygin. Fab.188). Strabo (xi.; comp. Appian, de Bell. Mithrid. 103) endeavours to explain the story about the golden fleece from the Colchians' collecting by means of skins the gold sand which was carried down in their rivers from the mountains.
  The ship Argo is described as a pentecontoros, that is, a ship with fifty oars, and is said to have conveyed the same number of heroes. The Scholiast on Lycophron (175) is the only writer who states the number of the heroes to have been one hundred. But the names of the fifty heroes are not the same in all the lists of the Argonauts, and it is a useless task to attempt to reconcile them (Apollod. i. 9.16; Hygin. Fab. 14, with the commentators; compare the catalogue of the Argonauts in Burmann's edition of Val. Flaccus). An account of the writers who had made the expedition of the Argonauts the subject of poems or critical investigations, and whose works were used by Apollonius Rhodius, is given by the Scholiast on this poet. Besides the Argonautics of the Pseudo-Orpheus, we now possess only those of Apollonius Rhodius, and his Roman imitator, Valerius Flaccus. The account which is preserved in Apollodorus' Bibliotheca (i. 9.16-27) is derived from the best sources that were extant in his time, and chiefly from Pherecydes. We shall give his account here, partly because it is the plainest, and partly because it may fill up those parts which Pindar in his description has touched upon but slightly.
  When Jason was commissioned by his uncle Pelias of Iolcus to fetch the golden fleece, which was suspended on an oak-tree in the grove of Ares in Colchis, and was guarded day and night by a dragon, he commanded Argus, the son of Phrixus, to build a ship with fifty oars, in the prow of which Athena inserted a piece of wood from the speaking oaks in the grove at Dodona, and he invited all the heroes of his time to take part in the expedition. Their first landing-place after leaving Iolcus was the island of Lemnos, where all the women had just before murdered their fathers and husbands, in consequence of the anger of Aphrodite. Thoas alone had been saved by his daughters and his wife Hypsipyle. The Argonauts united themselves with the women of Lemnos, and Hypsipyle bore to Jason two sons, Euneus and Nebrophonus. From Lemnos the Argonauts sailed to the country of the Doliones, where king Cizycus received them hospitably. They left the country during the night, and being thrown back on the coast by a contrary wind, they were taken for Pelasgians, the enemies of the Doliones, and a struggle ensued, in which Cizycus was slain; but being recognised by the Argonauts, they buried him and mourned over his fate. They next landed in Mysia, where they left behind Heracles and Polyphemus, who had gone into the 'country in search of Hylas, whom a nymph had carried off while he was fetching water for his companions. In the country of the Bebryces, king Amycus challenged the Argonauts to fight with him; and when Polydeuces was killed by him, the Argonauts in revenge slew many of the Bebryces, and sailed to Salmydessus in Thrace, where the seer Phineus was tormented by the Harpyes. When the Argonauts consulted him about their voyage, he promised his advice on condition of their delivering him from the Harpyes. This was done by Zetes and Calais, two sons of Boreas; and Phineus now advised them, before sailing through the Symplegades, to mark the flight of a dove, and to judge from its fate of what they themselves would have to do. When they approached the Symplegades, they sent out a dove, which in its rapid flight between the rocks lost only the end of its tail. The Argonauts now, with the assistance of Hera, followed the example of the dove, sailed quickly between the rocks, and succeeded in passing through without injuring their ship, with the exception of some ornaments at the stern. exceforth the Symplegades stood immoveable in the sea. On their arrival in the country of the Mariandyni, the Argonauts were kindly received by their king, Lycus. The seer Idmon and the helnsmuan Tiphys died here, and the place of the latter was supplied by Ancacus. They now sailed along the Thermodon and the Caucasus, until they arrived at the mouth of the river Phasis. The Colchian king Aeetes promised to give up the golden fleece, if Jason alone would yoke to a plough two firebreathing oxen with brazen feet, and sow the teeth of the dragon which had not been used by Cadmus at Thebes, and which he had received from Athena. The love of Medeia furnished Jason with means to resist fire and steel, on condition of his taking her as his wife; and she taught him how he was to create feuds among and kill the warriors that were to spring up from the teeth of the dragon. While Jason was engaged upon his task, Aeetes formed plans for burning the ship Argo and for killing all the Greek heroes. But Medeia's magic powers sent to sleep the dragon who guarded the golden fleece; and after Jason had taken possession of the treasure, he and his Argonauts, together with Medeia and her young brother Absyrtus, embarked by night and sailed away. Aeetes pursued them, but before he overtook them, Medeia murdered her brother, cut him into pieces, and threw his limbs overboard, that her father might be detained in his pursuit by collecting the limbs of his child. Aeetes at last returned home, but sent out a great number of Colchians, threatening them with the punishment intended for Medeia, if they returned without her. While the Colchians were dispersed in all directions, the Argonauts had already reached the mouth of the river Eridanus. But Zeus, in his anger at the murder of Absyrtus, raised a storm which cast the ship from its road. When driven on the Absyrtian islands, the ship began to speak, and declared that the anger of Zeus would not cease, unless they sailed towards Ausonia, and got purified by Circe. They now sailed along the coasts of the Ligyans and Celts, and through the sea of Sardinia, and continuing their course along the coast of Tyrrhenia, they arrived in the island of Aeaea, where Circe purified them. When they were passing by the Sirens, Orpheus sang to prevent the Argonauts being allured by them. Bates, however, swam to them, but Aphrodite carried him to Lilybaeum. Thetis and the Nereids conducted them through Scylla and Charybdis and between the whirling rocks (petrai planktai); and sailing by the Trinacian island with its oxen of Helios, they came to the Phaeacian island of Corcyra, where they were received by Alcinous. In the meantime, some of the Colchians, not being able to discover the Argonauts, had settled at the foot of the Ceraunian mountains; others occupied the Absyrtian islands near the coast of Illyricum ; and a third band overtook the Argonauts in the island of the Phaeacians. But as their hopes of recovering Medeia were deceived by Arete, the queen of Alcinous, they settled in the island, and the Argonauts continued their voyage. During the night, they were overtaken by a storm; but Apollo sent brilliant flashes of lightning which enabled them to discover a neighbouring island, which they called Anaphe. Here they erected an altar to Apollo, and solemn rites were instituted, which continued to be observed down to very late times. Their attempt to land in Crete was prevented by Talus, who guarded the island, but was killed by the artifices of Medeia. From Crete they sailed to Aegina, and front thence between Euboea and Locris to Iolcus. Respecting the events subsequent to their arrival in lolcus, see Aeson, Medeia, Jason, Pelias. The story of the Argonauts probably arose out of accounts of commercial enterprises which the wealthy Minyans made to the coasts of the Euxine.

This text is from: A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, 1873 (ed. William Smith). Cited Oct 2005 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Argonautae, (Argonautai). A name given to those who sailed in the ship Argo under the lead of Iason, son of Aeson, a generation before the Trojan War, to Aea, afterwards identified with Colchis at the eastern end of the Euxine Sea. The expedition was undertaken for the recovery of the golden fleece of the ram on which Phrixus, son of Athamas, had fled from his father and Ino, his step-mother, to the court of Aeetes, king of Aea, a mighty magician. Having been hospitably received by him, and married to his daughter Chalciope, he had sacrificed the ram, and hung its fleece up in the grove of Ares, where it was guarded by a sleepless dragon. The task of bringing it back was laid upon Iason by his uncle Pelias, son of Poseidon and Tyro, who had deprived his half-brother Aeson of the sovereignty of Iolcus in Thessaly. Aeson, to protect his son from the plots of Pelias, had conveyed him secretly to the centaur Chiron on Mount Pelion, who brought him up until he was twenty years of age. Then Iason came home, and without a shoe on his left foot, having lost it in wading through a mountain torrent, presented himself before Pelias, demanding his father's restoration to his sovereignty. The crafty Pelias, whom an oracle had warned against a one-shoed man, promised on his oath to do what he asked, if Iason would go instead of himself to bring the golden fleece. This task the oracle had imposed upon himself, but he was too old to perform it. Another version of the story is, that Iason, after completing his education with Chiron, preferred to live in the country; that he came, with one shoe on, to a sacrifice that Pelias was offering to Poseidon on the sea-shore; that Pelias asked him what he would do if he were king and had been forewarned of his death at the hand of a subject; and that, upon Iason answering that he would make him bring the golden fleece, Pelias gave him the commission. Here had put that answer into Iason's mouth, because she regarded him with favour, and wished to punish Pelias for having slain Sidero in her temple.
    The vessel for the voyage, the fifty-oared Argo, is said to have been named after its builder Argos, a son of Phrixus after his return to Orchomenus, the home of his fathers. The ship was built of the pines of Pelion under the direction of Athene, like Here a protectress of Iason, who inserted in the prow a piece of the speaking oak of Dodona. The heroes who, at Iason's call, took part in the expedition (fifty all told, according to the number of the oars), were originally, in the version to which the Minyan family gave currency, Minyans of Iolcos, Orchomenus, Pylos, and other places. Among them were Acastus the son of Pelias, a close friend of Iason; Admetus, Erginus, Euphemus, Periclymenus, and Tiphys. But, as the story spread, all the Greek heroes that could have been living at the time were included among the number of the Argonauts--e. g. Heracles, Castor and Polydeuces, Idas and Lynceus, Calais and Zetes the sons of Boreas, Peleus, Tydeus, Meleager, Amphiaraus, Orpheus, Mopsus and Idmon the prophets of the expedition, and even the huntress Atalanta. Iason takes the command, and Tiphys manages the helm. Setting sail from Pegasae, the port of Iolcos, the Argonauts make the island of Lemnos, where only women dwell, and after some considerable stay there (see Hypsipyle) go past Samothrace and through the Hellespont to the island of Cyzicus, where they are hospitably received by Cyzicus, the king of the Doliones; but, attempting to proceed, are beaten back by a storm at night, and, being taken by their late friends for pirates, are attacked, and have the ill-fortune to kill their young king. On the coast of Mysia they leave Heracles behind to look for Hylas, who has been carried off by nymphs. On the Bithynian shore, Polydeuces vanquishes the Bebrycian king Amycus in a boxing-match. At Salmydessus in Thrace, the blind seer Phineus, whom Calais and Zetes had rid of the Harpies, his tormentors, instructs them with regard to the rest of their journey, and especially how to sail through the Symplegades, two floating rocks that clash together at the entrance to the Black Sea. By his advice Iason sends a dove before him, and as she has only her tail-feathers cut off by the colliding rocks, they venture on the feat of rowing the Argo through. By Here's help, or, according to another account, that of Athene, they do what no man has done before: they pass through, the ship only losing her rudder. Skirting the southern shore of the Pontus, they meet with a friendly reception from Lycus, king of the Maryandini, though here the seer Idmon is killed by a wild boar in hunting, and the helmsman Tiphys dies of a disease, whereupon Ancaeus takes his place. Past the land of the Amazons they come to the island of Aretias, whence they scare away the Stymphalian birds, and take on board the sons of Phrixus, who had been shipwrecked there on their way to Greece. At length they reach the mouth of the Phasis in the land of the Colchians. Upon Iason's demand, Aeetes promises to give up the golden fleece, on condition that Iason catches two brazen-hoofed, firebreathing bulls, yokes them to a brazen plough, and ploughs with them the field of Ares, sows the furrows with dragons' teeth, and overcomes the mailclad men that are to spring out of them. The hero has given up all hope of success, when Aphrodite kindles in the breast of the king's daughter Medea an irresistible love for the stranger. Medea gives him an ointment to protect him from the fiery breath of the bulls, as well as the strength to harness them, and advises him to throw a stone in among the earth-born giants, who will kill each other. But when all this is done Aeetes does not give up the fleece. Then Iason, with the help of Medea, whom he promises to take home with him as his wife, throws the dragon that guards it into a sleep, takes it down, and escapes with Medea and his comrades. Aeetes sends his son Absyrtus in pursuit, whom Iason kills by stratagem. Another story is that Medea takes her little brother Absyrtus with her, cuts him to pieces, and throws the limbs one by one into the sea, so that her father, while pursuing her, might be delayed in picking them up and laying them out.
    As to the return of the Argonauts, the legends differ considerably. One of the oldest makes them sail up the Phasis into the river Oceanus, and over that to Libya, where they drag the ship twelve days' journey overland to Lake Tritonis, and get home across the Mediterranean. Other accounts agree with this in substance, while others, again, mix up the older tradition with the adventures of Odysseus. The heroes sail up the Danube into the Adriatic, and are within hail of Corcyra (Corfu) when a storm breaks out, and the piece of oak from Dodona foretells their ruin unless they have the murder of Absyrtus expiated by Circe. Hence they sail up the Eridanus into the Rhone, and so into the Tyrrhenian Sea to the island of Circe, who purifies them. They go past the island of the Sirens, against whose magic the songs of Orpheus protect them. All but Butes pass in safety between Scylla and Charybdis with the help of the gods, and reach the island of the Phaeacians, where Iason marries Medea to evade the sentence of their host Alcinous, who, in his capacity as umpire, has given judgment that the girl Medea be delivered up to her Colchian pursuers. Already within sight of the Peloponnesus, a storm drives them into the Libyan Syrtes, whence they carry their ship, saved by divine assistance, to Lake Tritonis. Thence, guided by Triton into the Mediterranean, they return by way of Crete to Iolcos.
    During their absence Pelias has put to death Aeson and his son Promachus, and Iason's mother has taken her own life. Medea sets to work to avenge them. Before the eyes of Pelias's daughters she cuts up an old he-goat, and by boiling it in a magic caldron restores it to life and youth. Promising in like manner to renew the youth of the aged Pelias, she induces them to kill their father and then leaves them in the lurch. Driven away by Acastus, the son of the murdered king, Iason and Medea take refuge with Creon, king of Corinth. But, after ten years of happy wedlock, Iason resolves to marry Creon's daughter Creusa, or Glauce. On this, Medea kills the bride and her father by sending the unsuspecting maiden a poisoned robe and a diadem as a bridal gift, murders her own two sons, Mermerus and Pheres, in her faithless husband's sight, and, escaping in a car drawn by serpents, sent by her grandfather Helios, makes her way to Aegeus, king of Athens. Iason is said to have come by his death through the Argo, which he had set up and consecrated on the Isthmus. One day, when he was lying down to rest under the ship, the stern fell off and killed him.
    The legend of the Argonauts is extremely ancient; even Homer speaks of it as universally known. We first find it treated in detail in Pindar; then the Alexandrian poet Apollonius of Rhodes tried to harmonize the various versions, and was followed by the Latin poets Valerius Flaccus, Varro Atacinus, and the late Greek PseudoOrpheus.

This text is from: Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities. Cited Oct 2002 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Lists of the Argonauts

Apollodorus, Library and Epitome 1.9.16 & Pindar, Odes P.4.171

Αργώ, το πλοίο των Αργοναυτών

Τhe building of the, speaks with human voice, Amycus goes to the, Aeetes wishes to burn the, its voyage to Colchis, the Colchians search for the, find it in the land of the Phaeacians, pelted with stones by Talos, dedicated to Poseidon at the Isthmus of Corinth, Argonautica of Apollonius, voyage of the ship to Libya.

Ηρωες

Αιθαλίδης

ΑΛΟΣ (Αρχαία πόλη) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Γιος του Ερμή και της Ευπολέμειας, κόρης του Μυρμιδόνος, με εξαιρετική μνήμη που του χάρισε ο πατέρας του, πήρε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Μετά το θάνατό του ζούσε τη μια μέρα πάνω στη γη και την άλλη στον Αδη, επονομάστηκε δε "κήρυξ ετερήμερος". Γεννήθηκε στις οχθες του του ποταμού Αφρυσου κοντά στην Αλο.

Aethalides (Aithalides), a son of Hermes and Eupolemeia, a daughter of Myrmidon. He was the herald of the Argonauts, and had received from his father the faculty of remembering everything, even in Hades. He was further allowed to reside alternately in the upper and in the lower world. As his soul could not forget anything even after death, it remembered that from the body of Aethalides it had successively migrated into those of Euphorbus, Hermotimus, Pyrrhus, and at last into that of Pythagoras, in whom it still retained the recollection of its former migrations (Apollon. Rhod. i. 54, 640, &c.; Orph. Aryon. 131; Hygin. Fab. 14; Diog. Lacrt. viii. 1. § 4, &c.; Val. Flacc. i. 437).

This text is from: A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, 1873 (ed. William Smith). Cited Sep 2005 from The Perseus Project URL below, which contains interesting hyperlinks


Πρόμαχος

ΙΩΛΚΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
Son of Aeson, slain by Pelias.

Ampycus (Ampyx) & Chloris or Aregonis

Ampycus (Ampukos). A son of Pelias, husband of Chloris, and father of the famous seer Mopsus. (Hygin. Fab. 14, 128; Apollon. Rhod. i. 1083; Ov. Met. xii. 456.) Pausanias (v. 17.4, vii. 18.4) calls him Ampyx.

Aregonis, according to the Orphic Argonautica (127), the wife of Ampycus and mother of Mopsus. Hyginus (Fab. 14) calls her Chloris.

Ηρωίδες

Ωκυρρόη

ΠΗΛΙΟΝ (Βουνό) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Κόρη του Χείρωνα και της νύμφης Χαρικλούς.

Θεοί & ημίθεοι

Zeus Hetaeteius

ΙΩΛΚΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
Hetaeteius (Hetaireios), the protector of companies or associations of friends, a surname of Zeus, to whom Jason was believed to have offered the first sacrifices, when the Argonauts were assembled for their expedition. (Athen. xiii.)

Πυλήνωρ

ΠΗΛΙΟΝ (Βουνό) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Κένταυρος που σύμφωνα με μία παράδοση πληγώθηκε από τον Ηρακλή (Παυσ. 5,5,10).

Astylus

Astylus a seer among the centaurs, who is mentioned by Ovid (Met. xii. 308) as dissuading the centaurs from fighting against the Lapithae. But the name in Ovid seems to be a mistake either of the poet himself or of the transcribers for Asbolus. (Hes. Scut. Herc. 185)

Cyllarus

Cyllarus (Kullaros), a beautiful centaur, who was married to Hylonome, and was killed at the wedding feast of Peirithous. (Ov. Met. xii. 393, &c.) The horse of Castor was likewise called Cyllarus. (Virg. Georg. iii. 90; Val. Flacc. i. 426; Suidas, s. v.)

Hippasus

Hippasus. A centaur, who was slain by Theseus, at the wedding of Peirithous. (Ov. Met. xii. 352.)

Θεοί & ήρωες σχετικοί με τον τόπο

Philoctetes

ΜΑΓΝΗΣΙΑ (Αρχαία περιοχή) ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Φιλοκτήτης

ΜΗΘΩΝΗ (Αρχαία πόλη) ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ
Πληροφορίες Σύνταξης:
Για τον ήρωα Φιλοκτήτη, ο Σοφοκλής έγραψε την ομώνυμη τραγωδία, το(α) ηλεκτρονικό(ά) κείμενο(α) της οποίας παρατίθε(ν)ται στην Ελλάδα (αρχαία χώρα) στην κατηγορία Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Φιλοκτήτης

Γιος του Ποίαντα, που έλαβε μέρος στον πόλεμο της Τροίας και οδήγησε εκεί με επτά πλοία Θεσσαλούς από τη Μεθώνη και από άλλα μέρη της Θεσσαλίας.

Philoctetes

Perseus Project index - Total results on 13/8/2001: 440 for Philoctetes, 17 for Philoktetes.

Ιδρυτές

Αθάμας

ΑΛΟΣ (Αρχαία πόλη) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Κατά τον Στάβωνα, η Αλω ιδρύθηκε από τον Αθάμαντα (Στράβ. 9,5,8).

Αθάμας

Perseus Project Index. Total results on 4/5/2001: 148

Κρηθεύς & Τυρώ

ΙΩΛΚΟΣ (Αρχαία πόλη) ΒΟΛΟΣ
Ο Κρηθέας ήταν γιος του Αιόλου, σύζυγος της Τυρούς και πατέρας του Αμυθάονα.

Cretheus, (Kretheus), a son of Aeolus and Enarete, was married to Tyro, the daughter of Salmoneus, by whom he became the father of Aeson, Pheres, Amythaon, and Hippolyte. He is called the founder of the town of Iolcus (Hom. Od. xi. 236, 258; Apollod. i. 9.11; comp. Paus. viii. 25.5). According to another tradition, Cretheus was married to Demodice or Biadice, who loved Phrixus, and as her love was rejected by the latter, she calumniously accused him to Cretheus of having been guilty of improper conduct. (Hygin. Poet. Ast. ii. 20)

Ιστορικές προσωπικότητες

Αίσων

ΑΙΣΩΝ (Αρχαία πόλη) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Η πόλη πήρε το όνομα του Αίσωνα, πατέρα του Ιάσονα. (βλέπε Ιωλκός )

Αλος

ΑΛΟΣ (Αρχαία πόλη) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Θεραπαινίδα του Αθάμαντα, ιδρυτή της πόλης στην οποία έδωσε το όνομά της.

Boebus

ΒΟΙΒΗ (Αρχαία πόλη) ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Boebus, (Boibos), a son of Glaphyrus, from whom the Thessalian town of Boebe derived its name. (Steph. Byz. s. v. Boibe.)

Μάγνης

ΜΑΓΝΗΣΙΑ (Αρχαία περιοχή) ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Magnes. A son of Aeolus and Enarete, became the father of Polydectes and Dictys by a Naiad. (Apollod. i. 7. 3, 9. 6, i. 3. 3.) The scholiast of Euripides (Phoen. 1760) calls his wife Philodice, and his sons Eurynomus and Eioneus; but Eustathius (ad Hom.) calls his wife Meliboea, and mentions one son Alector, and adds that he called the town of Meliboea, at the foot of mount Pelion, after his wife, and the country of Magnesia after his own name.

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις