EN
Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 2 τίτλοι με αναζήτηση: Κεντρικές σελίδες στην ευρύτερη περιοχή: "ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ Δήμος ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ" .


Κεντρικές σελίδες (2)

Ανάμεικτα

  Τα Πρόσπαλτα ήταν Δήμος της Ακαμαντίδος φυλής με πέντε (5) αντιπροσώπους στην βουλή και βρισκόταν δυτικά των Καλυβίων μεταξύ Αγίου Πέτρου και Βαλομάνδρας. Από τον Παυσανία μας είναι για τα Πρόσπαλτα γνωστή η λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης, ενώ από ένα σημαντικό αριθμό επιγραφών που μας έχουν διασωθεί, γνωρίζουμε Προσπαλτίους σε διάφορα αξιώματα της Αθήνας (βουλευτές, πρυτάνεις, γραμματείς, άρχοντες, τριηράρχους, καταλόγους εφήβων κ.λπ.)
  Γνωστός ακόμη από τους πλατωνικούς διαλόγους είναι ο προσπάλτιος μάντης Ευθύφρων, ενώ σε μία κωμωδία για τους Προσπαλτίους που είχε γράψει ο Εύπολις, πιθανόν να διακωμωδούσε την φιλοδικία τους, μια και αναφέρονται οι Προσπάλτιοι σαν «δικαστικοί».
  Από τα δύο γνωστά εκτεταμένα νεκροταφεία που έχουν εντοπισθεί στην περιοχή (Πούσι Γκέρι-Ρέθι, Βαλομάνδρα) με αρκετά λείψανα ταφικών περιβόλων έχουμε ευρήματα από τα γεωμετρικά χρόνια μέχρι και τα ρωμαϊκά, με κυριώτερο το γνωστό Κούρο της Βαλομάνδρας (περί το 550 π.Χ.). Ακόμη από την περιοχή έχουν δημοσιευτεί αρκετές επιγραφές από τον Χρίστο Ν. Πέτρου - Μεσογείτη, ενώ μία ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη, που βρίσκεται στην αυλή του Ιωάννη Κόλλια στα Καλύβια αναφέρεται σε Προσπαλτίους.

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούνιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Καλυβιών Θορικού


ΦΡΕΑΡΟΙ (Αρχαίος δήμος) ΑΤΤΙΚΗ

Δήμος της Αντιοχίδος φυλής με τέσσερις βουλευτές στη βουλή. Τοποθετείται στην περιοχή της Φοινικιάς και της Κιτέζας νότια και γύρω από τον Πύργο του Μελισσουργού όπου σώζονται ερείπια, ίχνη από τοίχους, δρόμοι, λουτρά κ.λπ., της κλασικής, ελληνιστικής, ρωμαϊκής αλλά και βυζαντινής περιόδου, ενώ στην παραλία αναφέρεται οχύρωση, η οποία σήμερα δεν διατηρείται. Αν και δεν έχουμε επιγραφικές μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν την ακριβή θέση των Θορών, όμως όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι ο δήμος ευρίσκεται στην περιοχή της Φοινικιάς ακολουθώντας την μαρτυρία του Στράβωνα, ο οποίος τοποθετεί τις Θορές μετά τον Αναγυρούντα (Βάρη) και πριν την Ανάβυσσο.   Η περιοχή όμως έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των ευρημάτων ιδιαίτερα της αρχαϊκής περιόδου, μια και εδώ βρέθηκε ο Κούρος Κροίσος (περίπου 520 π.Χ.) με το ωραίο επίγραμμα στην βάση του. Επίσης από την ίδια περιοχή προέρχονται ο Κούρος της Νέας Υόρκης (περίπου 610 π.Χ.), καθώς επίσης και ο Κούρος του Μονάχου (540-530 π.Χ.) και η στήλη των δύο αδελφών Berlin/N.York.
  Σημαντικά εκτός των άλλων είναι τα νεκροταφεία της περιοχής-αρχαϊκά, κλασικά- όπως και ο τύμβος απ’ όπου βρέθηκε η βάση του Κροίσου, ενώ λίγο νοτιοδυτικά έχει εντοπισθεί (ακόμα και σήμερα γίνονται σωστικές ανασκαφές) μικρός οικισμός αποτελούμενος από διάσπαρτες αγροικίες. Ακόμη μέχρι σήμερα σωστικές ανασκαφές γίνονται και στο εκτεταμένο νεκροταφείο που βρίσκεται δυτικά του Πύργου του Μελισσουργού και το οποίο ήταν σε χρήση από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι και τα βυζαντινά, καθώς επίσης και σε διάφορα άλλα μέρη της περιοχής της Κιτέζας. Μεταξύ δε των άλλων σημαντικών ευρημάτων αυτών των ανασκαφών είναι και ένας όρος όπου αποτιμάται η προίκα της Πυθίππης, κόρης του Μνησάρχου του 3ου αι. π.Χ.

Το κείμενο παρατίθεται τον Ιούλιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Καλυβιών Θορικού


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":

Αναχωρησεις πλοιων
Από

Copyright 1999-2019 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.