Χλωρίδα ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νομός) ΘΕΣΣΑΛΙΑ - GTP + Greek Travel Pages

Πληροφορίες τοπωνυμίου

Εμφανίζονται 2 τίτλοι με αναζήτηση: Χλωρίδα  στην ευρύτερη περιοχή: "ΚΑΡΔΙΤΣΑ Νομός ΘΕΣΣΑΛΙΑ" .


Χλωρίδα (2)

Σελίδες επίσημες

Η χλωρίδα

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Λίμνη) ΚΑΡΔΙΤΣΑ
  Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει περίπου 650 είδη και υποείδη. Χαρακτηριστικό της στοιχείο αποτελεί ο μεγάλος αριθμός φυτικών ειδών της ημιορεινής, ορεινής και υπαλπικής ζώνης.
  Αξιόλογες χλωριδικές εμφανίσεις συνιστούν :
•η ύπαρξη δύο συγγενών εμφανίσεων του γένους Anemone, της Α.blanda και της A.apennina.
•η ύπαρξη τριών υποειδών της Viola alba (scotophylla, dehnhardtii & thessala)
•η ύπαρξη τριάντα διαφορετικών ειδών του γένους Trifolium
•το γένος Geranium που αντιπροσωπεύεται από 11 είδη
•πέντε είδη σφενδάμου (Acer) η συνύπαρξη κατά θέσεις της Albies cephalonica και της A.hybridogenus
•η εμφάνιση στην περιοχή πολλών ορχεοειδών
•η ύπαρξη λίγων ενδημικών των Ελληνικών βουνών όπως τα Trifolium glomeratum, Achilea pindicola κ.α.

Το απόσπασμα παρατίθεται τον Νοέμβριο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, με φωτογραφίες, του Δήμου Καρδίτσας


Χλωρίδα

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ (Δήμος) ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Το οικοσύστημα που χαρακτηρίζει τις ζώνες δασικής βλάστησης στο Δήμο Πλαστήρα είναι το μεικτό οικοσύστημα δρυός / καστανιάς - καστανιάς / δρυός και κατά θέσεις καστανιάς / ελάτης / δρυός, το οποίο διακόπτεται συχνά από γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και από διάκενα -ξέφωτα, στα οποία κυριαρχεί η φτέρη (pteridium aquilinum) και δημιουργεί ξεχωριστούς οικότοπους. Αλλα διάσπαρτα ή σε μικροομάδες και συνδενδρίες δασοπονικά είδη που συνοδεύουν το μεικτό οικοσύστημα είναι: η πεδινή σφένδαμος (Acer campestre), η ορεινή σφένδαμος (Acer pseudoplatanus), η ορεινή φτελιά (Ulmus Glabra), η καρυδιά (Juglans regia), η κρανιά (Cornus mas) , η αγριοφουντουκιά (Corylus avelana), ο πλάτανος (Platanus orientalis), οι ιτιές (salix incana, s.alba) και άλλα είδη.

Το κείμενο παρατίθεται τον Μάιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Δήμου Πλαστήρα


Έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες πληροφορίες για γειτονικές ή/και ευρύτερες περιοχές επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας το "περισσότερα":


GTP Headlines

Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναχωρησεις πλοιων

Διαφημίσεις